СОВЕТ НА ОПШТИНА БОГДАНЦИ

Советот на Општината е претставнички орган на граѓаните и го сочинуваат единаесет претставници на граѓаните избрани на општи непосредни и слободни избори со тајно гласање.

Мандатот на членовите на Советот трае четири години.

Членот на Советот има право и должност:

  • да предлага претресување на прашања, појави и состојби што се од локално значење, како и од значење за граѓаните во Општината;
  • да дава иницијативи за донесување на одлуки и други акти од надлежност на Советот, како и да предлага амандмани, на начин и по постапка предвидени во Деловникот;
  • да бара од администрацијата на Општината, како и од јавните служби, установи и претпријатија и од други институции, основани од Општината, податоци и други информации за прашања од нивниот делокруг, а што му се потребни за неговата работа во Советот;
  • да бара и добие стручна помош во изработувањето на предлози што тој му ги поднесува на Советот, во поставувањето на советнички прашања и во вршењето на други работи што му ги доверил Советот, односно комисија во која членува;
  • да ги чува како тајна податоците, кои се класифицирани како такви, што ќе ги дознае на седница на Советот или на комисија.

Врз основа на член 45 став 3 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси („Службен весник на Р.Македонија“ бр.12/2019), Општина Богданци објавува податоци за членови на Советот кои имаат правни лица во нивна сопственост, акции или удели или управувачка функција:

  • Митко Ѓаваталиев, сопственик на две фирми (ВАМИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија и ВАМИ УСЛУГИ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија ).

СРЕДБА НА СОВЕТНИЦИТЕ СО ГРАЃАНИТЕ

Секоја последна среда во месецот од 09-15 часот во салата на Советот на Општина Богданци

Деловник на Советот на општина Богданци

Членови на комисиите на советот на Општина Богданци

Елена Шутарова

Елена Шутарова

Претседател

дипломиран машински инжинер

тел.070/564-440

stanceelence@yahoo.com;

Александар Семенпеев

Александар Семенпеев

факултет за фотографија и дизајн

aleksandar@sofijaprint.com;

Митко Ѓаваталиев

Митко Ѓаваталиев

дипломиран економист

mitko1965@yahoo.com;

Пандорка Шапкарова

Пандорка Шапкарова

факултет за безбедност и финансиска контрола

pandorkash@gmail.com;

Ангелина Арнаудова Каракабаков

Ангелина Арнаудова Каракабаков

педагошки факултет

angelina.arnaudova@yahoo.com;

Ристо Киров

Ристо Киров

средно образование

kirovristo@yahoo.com;

Даница Ивковиќ

Даница Ивковиќ

средно образование;

danceivkovic@yahoo.com;

Снежана Енџекчева

Снежана Енџекчева

филозофски факултет

snezanae@yahoo.com;

Ристо Ичков

Ристо Ичков

ветеринарен факултет

dr.ickov@yahoo.com;

 Ѓорѓе Костадинчев

Ѓорѓе Костадинчев

средно образование

gjorge2509@gmail.com;

Емилија Минева

Емилија Минева

дипломиран биолог

peneva.emilija@gmail.com;

ekbonus.com deneme bonusu veren siteler linkegit.com

bahis siteleri grandbetting cratosslot betkanyon albibet aresbet galabet maltcasino vdcasino baymavi supertotobet retrobet betasus betexper btcbahis betvole ngsbahis betmatik