СЕ ИЗВЕСТУВААТ ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА БОГДАНЦИ ДЕКА ЌЕ СЕ ЗАПОЧНЕ СО ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ НА УЛИЦА БРАНД ПЕТРУШЕВ ВО БОГДАНЦИ ОД 10.09.2021Г.(ПЕТОК). ПОТРЕБНО Е ГРАЃАНИТЕ ДА НЕ ПАРКИРААТ ВОЗИЛА НА УЛИЦАТА ЗАРАДИ НЕПРЕЧЕНО ОДВИВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ИСТАТА.

ЗА ТАА ЦЕЛ ОД ПОНЕДЕЛНИК, (13-ТИ СЕПТЕМВРИ) УЛИЦИТЕ МАРШАЛ ТИТО И ИЗВОРСКИ ЌЕ БИДАТ ДВОНАСОЧНИ СЕ ДО ЗАВРШУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИТЕ АКТИВНОСТИ И НА ИСТИТЕ ЌЕ БИДЕ ЗАБРАНЕТО ЗАПИРАЊЕ И ПАРКИРАЊЕ.

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara