ЈП „Комунална Чистота“ Богданци за своите потреби набави специјално возило за чистење на канализации со пумпа со висок притисок. Со набавката на ова возило ќе се подобрат условите и ефикасноста во работењето на претпријатието и воедно ќе се олесни чистењето на канализациите бидејќи една од главните функции на истото е чистење (перење) на канализационите цевки под висок притисок.

Возилото е набавено согласно спроведена јавна набавка во вредност од 1.700,000.00 денари + ДДВ.

      

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara