Општина Богданци                                                                                          

СООПШТЕНИЕ

Согласно Законот за заштита и благосостојба на животните, Општините се надлежни да вршат собирање на кучињата скитници и нерегистрираните кучиња и привремено да ги сместат во соодветни објекти – прифатилишта.

Од овие причини, Ве известуваме дека општина Богданци за краток временски период ќе има изберено правно лице за собирање и третман на кучињата скитници.

Имајќи го во предвид погоренаведено, потребно е сите сопственици на кучиња на територијата на општина Богданци своите миленици да ги згрижат во сопствените дворови или домови согласно Законот за заштита и благосостојба на животните. Во спротивно, домашните миленици ќе бидат третирани како кучиња скитници и истите ќе бидат заловени од избраното правно лице.

Контрола на терен ќе вршат комуналните редари и ќе следуваат казни врз сопствениците на миленици кои се пуштени слободно да шетаат.

ЧАС НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА

     На 28март(Сабота) во  периодот од 20:30 до 21:30 часот општина  Богданци ќе го исклучи уличното осветлување на неколку локации во Богданци.Со тоа ќе даде свој придонес во глобалната волонтерска акција „Часот на планетата земја“ која годинава ќе се спроведува во 162држави.

Македонија шеста година по ред  се вклучува во одбележувањето на оваа најголема светска еколошка акција, која дава порака за спас на планетата Земја.

Ги повикуваме сите заинтересирани граѓани од територијата на општината во сабота на 28–ти март во 20,30 ч по локално време сите заедно да ги исклучиме светилките еден час и на тој начин да ја покажеме нашата солидарност во борбата против климатските промени, како граѓани на Планетата Земја.

ОТВОРЕН ДЕН НА АВРМ ВО БОГДАНЦИ

Во рамки на проектот „Отворен ден“ директорот на Агенцијата за вработување Влатко Поповски, вчера во 15:00 часот во Богданци се сретна со невработени лица и работодавачи.

На средбата, во присуство на раководителот на Центарот за вработување Гевгелија,  Даница Гаврилска, беа разменети мислења и искуства околу мерките на АВРМ за вработување и планирањата за во иднина во врска со зголемување на вработеноста.

Поповски ги објасни четирите нови мерки кои ќе бидат објавени во периодот Мај/Јуни и во истите ќе бидат опфатени невработени лица од сите возрасти. Оперативниот план најмногу ги бенефицира младите, како и другите невработени лица, а сите кои имаат потреба ќе ги добијат услугите на Агенцијата, потенцираше Директорот.

Тој информираше дека наскоро канцеларија на Агеницијата за вработување во Богданци ќе работи пет дена во неделата.

 

СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ОТВОРЕН ДЕН НА АВРМ ВО ОПШТИНА БОГДАНЦИ

Во Понеделник, 23 Mарт 2015 година Агенцијата за вработување на Република Македонија ќе организира Отворен ден во Салата на Советот на општина Богданци.
Во рамки на оваа активност, која ќе започне во 15 часот, ќе присуствува и директорот на АВРМ Влатко Поповски.
На отворениот ден се повикуваат сите заинтересирани граѓани и на истиот невработените и работодавачите ќе имаат можност да се запознаат со мерките и програмите за вработување.

ЕДУКАТИВЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ТУЛАРЕМИЈАТА

Туларемијата    е     акутна   заразна     болест     предизвикана  од  бактерија, од која заболуваат  и  луѓето  и животните. Ова заболување припаѓа на групата зоонози-болести кои се пренесуваат од животни на човек,односно природно-огнишни инфекции-кога предизвикувачот е постојано присутен кај животните во одредени региони во природата. Болеста не се пренесува од човек на човек.

Кој ја предизвикува болеста?

Болеста ја предизвикува бактерија, која е отпорна во  надворешната средина и  долго се одржува во: мршите    на    умрени   животни,   во   сировите   кожи,   во   почвата,   во површинските води и прехрамбенте продукти.Отпорна е и долго преживува на ниски температури, додека високите температури брзо ја уништуваат.Од средствата за дезинфекција,  бактериите  се  најчувствителни  на  хлорните  препарати,  кои  најбрзо  ги уништуваат, а  осетливисе  и  на  формалин,  како  и  на  50%  растворна  алкохол,  кој  ги уништува за 5минути.

Како се пренесува болеста?

Туларемијата е  примарно заболување на животните,  пред  сé  голем број видови диви глодари,  кои  се резервоар и  извор на  болеста.Најзначајни се  домашните и  полските глувци,зајаците,стаорците,водените стаорци,вервериците, куните,како и волците, лисиците,диви свињи,елени,ежови и многу други животни.Домашните животни поретко заболуваат,а природна инфекција е утврдена кај овци,мачки,кучиња и свињи.

Во природата,заболувањето се шири меѓу глодарите и дивите животни најчесто преку крлежите и вошките кои паразитираат на нив,ама може дасепренесе и преку комарци, коњски муви,обади,како и преку загадени води  и  кал, во кои инфицираните  глодари ги  исфрлаат бактериите во  надворешната средина преку мочта и изметот.

Човекот  може   да   се   зарази  од   туларемија  на сите можни начини,односно по сите познати  епидемиолошки патишта на пренесување на болеста и тоа:

¨   Контакт-директен или индиректен

Доволен  е   директен  контакт   на   кожата   или   слузницата  на човекот,особено ако е оштетена,со ткива,крв,моч,измет на заразени животни: придерење, сечење на месо, подготвување на јадења од контаминирано месо,или само нивно допирање.

¨  Преку вектори-инсекти

Човекот се заразува при каснување од крлежи,вошки,обади,комарци,муви и др.инсекти коисе заразени со оваа бактерија.

¨   Преку загадена храна и вода(алиментарен пат)

Инфекција настанува после пиење на загадена вода со измет,моч,пцовисани  глодари, или после  консумирање  на контаминирана  храна (недоволно печено/варено месо од зајак или други животни).Се смета дека  зајачкото месо  може  да  остане  заразно  после замрзнување кое трае со месеци,па дури и неколку години,но температура од 60°Ц ја уништува бактеријата за10мин,а на100°Ц бактериите угинуваат за неколку секунди.

¨   Преку дишните патишта

Заразувањето настанува со вдишување на прашина,која е контаминирана со бацили на туларемија(во лабораторија,на поле,при работа со сено,слама,жито и сл.)

Кој и кога може да заболи,дали болеста остава имунитет?

Најчесто заболуваат луѓето  кои  се изложени на поблиски контакти со глодари и диви животни и нивни продукти(професионална изложеност),како на пр:сточари, земјоделци, касапи,месари,шумари,полски работници,ветеринарни работници,ловци,  кулинари кои подготвуваат храна од дивечи домаќинки.

Болеста кај луѓето обично се јавува со единечни случаи,но може да биде и во формана епидемија.  Секој може да заболи од туларемија,без оглед на полот,возраста,расата, верската припадност.

Случаи на туларемија може да се јават во текот на целата година,сепак почесто се регистрираат во периодот на доцна пролет илето.

По прележување на болеста останува солиден имунитетно времетраењето на истиотне епознато и постои можност за повторно заболување (реинфекција).

Каде ја има туларемијата?

Туларемијата е болест која е распространета на Северната земјина полутопка,како и мал дел од јужно-американскиот континент (Мексико и Венецуела).

Првите случаи на заболување од туларемија кај луѓето во Македонија биле регистрирани во епидемијата  на  туларемија  во  с.Митрашинци,  Беровско,  во  1995 година. Во 2010 година,регистрирана е епидемија на туларемија вос.Врапчиште,Гостиварско.

Во2011година пријавен е еден спорадичен случај на заболено лицеодСкопје.

Кои се симптомите на заболувањето?

Во    зависност   од местото на влез на бактеријата во организмот на човекот, туларемијата може да се манифестира во неколку различни форми.

Кај  сите,после инкубација од 3-7 дена вопросек,почетокот наболеста се карактеризира со:покачена температура,треска,  потење,  силни  главоболки,болки  во  целото  тело  и општа слабост и малаксаност,црвен ои болно грло.Болеста обично трае од 2 до 4 недели.

Како се дијагностицира и лекува?

Дијагнозата на  болеста се  поставува врз  база  на  микробиолошките стови со  различни методи.Болеста успешно се лекува со примена на антибиотици,како  и  симптоматска терапија.Прогнозата е добра и болеста завршува со излекување.

Како да се заштитите од туларемија?

1.Да се избегнува се каков контакт со глодари и нивни излачувања.

2.Да  не  се  допираат диви животни во природата кои покажуваат знаци на болест-  не бегаат од човекот,ниту нивните мртви тела.

3.Заштита од убоди од крлежи и други инсекти за време  на  престој  во природа,  со употреба на хемиски средства и репеленти, или друг вид назаштита(носење ракавици, чизми,заштитни маски и облека,импрегнирана облека со инсектицид). Ова особено се однесува на лицата кои заради природата на својата професија или заради рекреација почесто престојуваат во  природа или  ракуваат со  животни и нивни продукти.

4.  Правилно чување на храната и нејзина заштита од контакт со глодари и инсекти.

5.  Да  не  се  употребува  за  исхрана  месо  на  дивеч (особено  зајачко  месо),  ако  е  од сомнително потекло или ако се знае дека во моментот има болест кај животните.

6.  Задолжителна термичка обработка на месото од животни,особено од диви животни

7.  Употреба на заштитна облека (ракавици,маски,престилки) на лицата кои ракуваат со сирово месо и др.продукти од диви и домашни животни (касапи,месари,кувари, домаќинки).

8.Користење на здравствено исправна и безбедна вода за пиењеод сигурен извор. Доколку не сте сигурни за исправноста на водата,користете флаширана вода или превривајте ја водата!

9.Избегнување на капењево води,за кои постои сомнение декасе загадени.

10.Здравствена едукација и информирање за болеста и начините на пренесување и превенција во надлежните Центри за јавно здравје.

11.Доколку имате симптоми на заболување и се сомневате дека се работи за туларемија, веднаш побарајте лекарска помош!

  

 

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

Културни настани

 

 

 

 
 
 
 
Број на гледања на артикли
173998

Посетители

042809
Денес
Вчера
Оваа недела
Овој месец
Вкупно
80
385
9924
39810
42809

Server Time: 2015-03-30 06:50:46

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Временска прогноза

Sunny

6°C

Sunny

Humidity: 85%

Wind: 0 km/h

  • 30 Mar 2015

    Partly Cloudy 18°C 10°C

  • 31 Mar 2015

    Sunny 19°C 9°C

Joomla template by Joomlashine.com