Општина Богданци                                                                                          

РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА ОД БАБИНАТА ПИТА ТРИ ДЕНА СУМ СИТА

Денес во просториите на ЈОУДГ „Коста Поп Ристов Делчев“ Богданци се оддржа работилница под наслов „Од бабината пита три дена сум сита“ со дечињата од средната група и нивните родители и баби.

      

Беа изработувани фенери од тиква и се приготвуваа баници од тиква по старите традиционални рецепти од нашите баби. Баниците потоа се дегустираа од дечињата во градинката со што се стави акцент на проектот „Здрава храна за детство без мана“.

Целиот амбиент беше зачинет со староградски музички ноти од хармоника и гитара.

ОПРЕМЕНА ФИТНЕС САЛА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РК МЛАДОСТ 09 БОГДАНЦИ

Проектот насловен како: Опремување на фитнес сала за потребите на „РК МЛАДОСТ 09“ Богданци чиј апликант беше Ракометниот Клуб „МЛАДОСТ 09“ Богданци беше оценет за најповолен при проверка на апликациите во врска со објавениот јавен повик бр.03/2014 за прибирање на предлог проекти од јавен интерес за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните од областа на локалниот економски развој, заштита на животната средина, спорт, образование и култура од здруженија на граѓани и фондации од општина Богданци.

Играчите кои го сочинуваат ракометниот клуб имаа потреба од опремување на простор со справи за вежбање кој би се користел како фитнес сала, бидејќи за реализирање на таквиот вид тренинзи се користеше приватна сала за вежбање со која дополнително се оптоваруваше и така лимитираниот буџет на клубот.

И покрај тоа што како краен рок за набавување на справите беше определен 20 Декември годинава, истите се веќе набавени и поставени во спортската сала „МЛАЗ“ Богданци и со нив значително ќе се подобрат условите за тренирање на играчите не само во сениорската екипа туку и во двете младински екипи каде што се кријат потенцијалите за понатамошно развивање на ракометот во општината.

Набавени се: комбинирана фитнес справа, бенч клупа, маса за стомачни вежби, бенџ шипки, крива шипка, сет тегови од 32 и 45 кгр, еднорачни тегови, точак и сталажи за кои во тек е изготвување на план на активности и тренирање на играчите кои се членови на РК „МЛАДОСТ 09“. За истите од Буџетот на општина Богданци беа одвоени 60.000 денари.

Фитнес справите еден ден во неделата во времетраење од 3 часа ќе бидат дадени на располагање на сите заинтересирани граѓани кои не се членови на ракометниот клуб а кои пријавуваат желба за вежбање на истите.

СООПШТЕНИЕ ЗА ОБЈАВЕНИ ЈАВНИ ПОВИЦИ ОД СТРАНА НА АФПЗРР ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА И ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА

       Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој како надлежна институција и договорен орган за спроведување на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на ЕУ (ИПАРД) објави Јавен повик бр.02/2014 со кој ги повикува сите заинтересирани физички и правни лица од Р.Македонија да достават барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 за следните мерки:

Мерка 101 – Инвестиции на земјоделските стопанства со цел нивно преструктуирање и надградба за достигнување на стандардите на Европската Унија

Мерка 103 – Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи со нивно преструктуирање и надградба за достигнување стандардите на Европската Унија и

Мерка 302 – Диверзификација и развој на руралните економски активности

Крајниот рок за поднесување на барањата е 10 Декември 2014 година.

Целиот јавен повик може да го превземете од овој линк.

АФПЗРР објави и јавен повик бр.05/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година. Предмет на огласот е доделување на финансиска поддршка за:

Мерка 131 – Економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност и финансиска поддршка за основање и функционирање на земјоделските задруги.

Крајниот рок за доставување на барањата е 07.11.2014 година.

Јавниот повик бр.05/2014 може да го превземете од следниот линк.

Сите дополнителни информации може да ги погледнете на веб страницата на Агенцијата, www.ipardpa.gov.mk од каде може да ги превземете обрасците „Барања за исплата“ со листата на сите потребни документи.

 

ЗАВРШИЈА АКТИВНОСТИТЕ ЗА ЗАМЕНА НА СТОЛАРИЈАТА ВО ООУ ПЕТАР МУСЕВ БОГДАНЦИ

Со средствата од доделениот гранд од Министерството за Финансии во рамки на проектот МСИП - проект за подобрување на општинските услуги, општина Богданци го финансираше проектот Енергетска ефикасност во ООУ Петар Мусев Богданци, кој проект се однесува на целите дефинирани во Програмата за енергетска ефикасност 2013-2015.

Овој проект опфати демонтирање на вкупно 64 дрвени прозорци и врати и поставување на 56 нови ПВЦ прозорци  и 8 врати во вредност од 1 028 610 ден.

Активностите за замена на столаријата во ООУ Петар Мусев се во завршна фаза со што во наредниот период како резултати се очекуваат подобрени услови за работа и заштеда на потрошувачката на топлинсака енергија во овој јавен објект. 

Со остатокот од сретсвата од грандот исто така ке се изврши замена на столарија и во други јавни објекти во општина  Богданци по претходен договор со проектната единица на МСИП проектот.

Во ООУ „Петар Мусев“ санирана е и фасадата на влезот од зградата, уреден е дел од дворот со кроење на шумите, уредено е Етнолошкото катче, зафатени се сите атмосферски води во канализационата мрежа заради спречување на влага во подрумскиот дели правилно се поставени пристапните рампи за лица со физички хендикеп.

Приритети за следниот период се преадаптирање на неискористените подрумски простории во училници,со што ќе се овозможат услови за едносменско работење и заштеда на енергијаи постава на сензорни светилки и тајмери за потребите од обезбедување, со што ќе се овозможи дополнителна заштеда на електрична енергија.

Заштедените средства би се насочиле за подобрување на наставата преку набавка на современа технологија и организирање обуки за професионален развој на целокупниот наставен кадар.

 

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ДОМ НА КУЛТУРАТА ВО ОПШТИНА БОГДАНЦИ

Во рамки на проектот  „Отворена врата за културна размена - Градење на заедничка европска иднина“  (Бр. 2007CB16IPO007-2012-3-039) од  ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.Бугарија и Р.Македонија,CCIбр. 2007CB16IPO007, помеѓу партнерите општина Богданци и општина Кустендил во тек се активностите за реконструкција и адаптација на домот на култура во општина Богданци.

Оваа проектна активност е планирана во вкупниот буџет на проектот во буџетската линија 6, за потребите на оваа активност е распишан тендер и завршени се сите потребни процедури за избор на најповолен понудувач.

Како најповолен на тендерот е избран изведувачот „ВИА ДОО од Вевчани” со вредност на договорот од 77 113,07 eur.

Проектните активности стартуваа претходната недела и очекуваме да завршат до крајот на април 2015 год.

  

      

ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ

ЛИНКОВИ

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Временска прогноза

Partly Cloudy

14°C

Partly Cloudy

Humidity: 55%

Wind: 20.92 km/h

  • 31 Oct 2014

    Partly Cloudy 15°C 7°C

  • 1 Nov 2014

    Sunny 16°C 7°C

Joomla template by Joomlashine.com