Забраната за движење наместо од 21:00 часот, ќе започнува од 23:00 часот и ќе трае до 05:00 часот наредниот ден

Владата на Република Северна Македонија на последната, 68-ма седница донесе одлука за измени и дополнувања за ограничување на движењето на граѓаните согласно која од 5 мај, среда, забраната за движење наместо од 21:00 часот, ќе започнува од 23:00 часот и ќе трае до 05:00 часот наредниот ден.

Соодветно на овие измени угостителските објекти ќе бидат отворени за гости до 22:30 часот и тоа само на отворените делови, тераси, како што е утврдено со постојните мерки и наменски протоколи.

Од 67 седница на Владата: Забраната за движење наместо од 20.00 ќе важи од 21.00 часот

На последната, 67 седница Владата ги прифати препораките на Комисијата за заразни болести и донесе измени и дополнувања на мерките за заштита и спречување на ширењето на КОВИД-19.

Со овие измени и дополнувања од денес, 28 април (среда), забраната за движење на населението и на возила од јавен превоз на целата територија на државата, наместо од 20:00 ќе важи од 21:00 до 5:00 наредниот ден.

Исклучок од забраната и посебниот режим на движење се вечерните часови меѓу 1 и 2 мај, односно за време на верскиот празник Велигден, и вечерта меѓу 12 и 13 мај за време на верскиот празник Рамазан Бајрам.

Од денес сите угостителски објекти ќе можат да работат само во отворените делови, односно на терасите на угостителските објекти и тоа до 20:30 часот после што треба да бидат затворени за посетители.

Согласно препораките на Комисијата останува забраната за работа на сите вежбални, фитнес клубови, спортски центри и сали наменети за вежбање на затворен простор, а дејноста може да ја обавуваат на отворен простор согласно соодветниот наменски протокол.

Новите мерки важат до 15 мај.

Соопштение

Врз основа на заклучокот донесен од страна на Советот на општина Богданци со бр.08-676/9 од 26.04.2021 год. се известуваат сите жители и деловни субјекти на територијата на општина Богданци кои имаат штета на земјоделските култури предизвикани од мраз и слана што ја зафатија општината во периодот од 08.04 до 10.04 2021 година да ја достават следната документација:

  1. Барање за проценка на штета;
  2. Копија од лична карта;
  3. Имотен лист или копија од имотен лист или договор за закуп доколку површините не се во нивна сопственост и
  4. Решение од Единствениот регистар на  земјоделски стопанства (ЕРЗС).

Барањето може да го подигнат од архивата на општина Богданци или од веб страната на општината.

Барањата да се достават до општина Богданци најдоцна до 10.05.2021 год. Некомплетните барања нема да се разгледуваат.

Барање за пријавување на штета од мраз и слана 

Комисија за проценка на штети од

                          елементарни непогоди

Во општина Богданци назначен слубеник за млади

Согласно член 23 од Законот за младинско учество и младински политики органите на државната управа се должни да назначат службеник за млади, кој ќе ги координира, спроведува и следи прашањата од интерес на младите во делокругот на надлежностите на институцијата.

Имајќи ја во предвид оваа одредба од законот, а со цел заедничко решавање на проблемите и учество во развојот на нашата општина, за службеник за млади е назначена Слобода Тасиќ, вработена во општинската администрација.

За сите прашања поврзани со надлежностите на општина Богданци кои се во интерес на младите лица, истите можат да е информираат преку службеникот за млади на следниот емаил: sloboda.tasic@hotmail.com или тел.број 078 325 025.

Службеникот за млади ќе биде одговорен за развивање, планирање и следење на активностите поврзани со младите и младинските политики, поддршка на работата на локалната самоуправа, локалниот младински совет, неговите членови, спроведувањето на неговата програма, известување и транспарентност и одржување на комуникација и редовна соработка со младинските форми на здружување и младите.

 

 

Продолжени мерките за ограничување на движењето до 27 ми април

Владата на РСМ, на 66 седница, донесе одлука со која постојните мерки за ограничување на движењето и за другите рестрикции и мерки за примена на личната заштита за спречување на ширењето на КОВИД-19, кои беа со важност до 20 април 2021 година (вторник), да продолжат да се применуваат до 27 април 2021 година (вторник).

Продолжува да важи забрана за посетители-гости во сите угостителски објекти (кафетерии, ресторани, барови, клубови) и други објекти кои во склоп на истиот даваат угостителски услуги, како и во угостителскиот објект/дел за исхрана во угостителските објекти за сместување (хотел, мотел, хостел, пансион и друг објект за сместување) или на бензинските станици, а оние угостителски објекти кои вршат подготовка и продажба на храна, можат да остваруваат продажба на алтернативен начин (онлајн или телефонски нарачки и слично) и да вршат достава или да овозможат самостојно подигнување на нарачката надвор од угостителскиот објект (преку штанд/пулт).

Продолжува да важи и забраната за посетители, гости во сите обложувалници, односно приемот на посетителите и работата на обложувалниците да биде овозможено исклучиво преку вршење на шалтерска услуга (шалтер, штанд, пулт), односно угостителскиот објект/дел во обложувалниците, како и во казината, да биде затворен за посетители.

Продолжуваат да важат дозволите издадени на барање на правни лица/институции, односно за движење на физички лица само за службени потреби. Остануваат да важат дозволите за движење на регистрираните земјоделци, евидентирани во Подрачните единици на Министерството за внатрешни работи и на нерегистрираните земјоделци/сточари на кои им се издадени дозволи за движење од Општинскиот кризен штаб за извршување на работните обврски во атарот (местото на живеење) исклучиво за извршување на работните обврски.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ СУБВЕНЦИИ

– МЗШВ ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ГЕВГЕЛИЈА ГИ ИЗВЕСТУВА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОД ОПШТИНИТЕ ГЕВГЕЛИЈА, БОГДАНЦИ И ДОЈРАН ДЕКА ЗАПОЧНА ПРИЈАВУВАЊЕТО ЗА СУБВЕНЦИИ ЗА 2021 ГОД. И ЌЕ ТРАЕ ДО 31.05.2021 ГОД.

– ПРИЈАВУВАЊЕТО СЕ ОДВИВА ВО ПРОСТОРИИТЕ НА МЗШВ ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ГЕВГЕЛИЈА.

– ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊАТА ЗА СУБВЕНЦИИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ НОСИ ЗАШТИТНА ОПРЕМА.

                                                                                            

Започнува третирањето против ларвицидни и возрасни комарци во општините од Југоисточниот плански регион

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во соработка со десетте општини од регионот започнува со активности за третирање против ларвицидна и возрасна форма на комарци по земјен пат. Предвидени се две третирања за ларвициди и три третирања против возрасни комарци на територијата на Југоисточниот регион со вкупна површина од 5.376 ха.

Се известуваат сите граѓани на десетте општини во Југоисточниот плански регион дека првото ларвицидно прскање ќе се изврши во период од 20 до 22 Април 2021 година, со следниот распоред:

  1. На 20.04.2021 година (Вторник), во период од 09 до 16 часот во општините Валандово, Дојран, Гевгелија и Богданци.
  2. На 21.04.2021 година (Среда), во период од 09 до 16 часот во општините Ново Село, Босилово, Василево и Струмица.
  3. На 22.04.2021 година (Четврток), во период од 09 до 16 часот во општините Радовиш и Конче.

Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

За идните генерации

Во пресрет на 22 април-Светски ден на планетата Земја ,Општина Богданци во соработка со ЈП„Комунална чистота“ Богданци, со почитување на мерките за заштита организираа акција за садење на 86 садници-дрвја, покрај пешачката патека (пат  :Богданци – с.Стојаково) . Поради пандемијата и мерките кои треба да ги почитуваме, акцијата  не беше објавена во јавноста.

Донесени нови рестриктивни мерки за заштита на јавното здравје, забрана за движење од 20.00 до 05.00 часот

На 63-та редовна седница, по предлог наКомисијата за заразни болести, Владата донесе дополнителни мерки за заштита на јавното здравје и заштита на сите граѓани на Република Северна Македонија, со цел намалување на бројот на новозаразени и намалување на оптоварувањето на здравствените работници, со цел успешно справување со последиците од КОВИД-19 пандемијата.

Новите рестриктивни мерки се однесуваат на:

– Продолжување на забраната и посебниот режим на движење на граѓаните на територијата на Република Северна Македонија во временски период од 20:00 до 5:00 часот наредниот ден почнувајќи од 6 април (вторник) до 20 април 2021 година.

За време на забраната и посебниот режим на движење на граѓаните на територијата на Република Северна Македонија, сите граѓани кои живеат во станбени објекти за колективно домување и што имаат домашни миленичиња (кучиња), може да ги изнесуваат надвор од своите домови во вечерните часови во времетраење од еден час, почнувајќи од 22:00 до 23:00 часот, најмногу до 100 метри од објектот каде живеат. На граѓаните, кои извршиле имунизација/вакцинација во центрите за вакцинација, во временски период непосредно пред започнување на забраната и посебниот режим на движење им се дозволува враќање до своето живеалиште/престојувалиште врз основа на потврдата за извршена вакцинација.

– Целосна забрана за посетители-гости во сите угостителски објекти (кафетерии, ресторани, барови, клубови) и други објекти кои во склоп на истиот даваат угостителски услуги, како и во угостителскиот објект/дел за исхрана во угостителските објекти за сместување (хотел, мотел, хостел, пансион и друг објект за сместување) или на бензинските станици, а оние угостителски објекти, кои вршат подготовка и продажба на храна можат да остваруваат продажба на алтернативен начин (онлајн или телефонски нарачки и слично) и да вршат достава или да овозможат самостојно подигнување на нарачката надвор од угостителскиот објект (преку штанд/пулт) почнувајќи од 7 април 2021 година, (среда) до 20 април 2021 година.

Исклучок од ова се угостителските објекти на Меѓународниот аеродром „Скопје“ и Аеродромот „Св. Апостол Павле“ во Охрид, како и угостителскиот објект/дел за исхрана во угостителските објекти за сместување (хотел, мотел, хостел, пансион и друг објект за сместување).

– Целосна забрана за посетители, гости во сите обложувалници, односно приемот на посетителите и работата на обложувалниците да биде овозможено исклучиво преку вршење на шалтерска услуга (шалтер, штанд, пулт) односно угостителскиот објект/дел во обложувалниците, како и во казината, да биде затворен за посетители, почнувајќи од 7 април 2021 година (среда) до 20 април 2021 година.

Целосна забрана за посетители-гости во сите вежбални, фитнес клубови, спортски центри и сали наменети за вежбање почнувајќи од 6.4.2021 година (вторник) до 20 април.

– Се забранува организирање, одржување и присуство/учество на секаков вид на семинари, обуки, работилници, курсеви, конференции и други настани од ваков тип, од 6.4 до 20.4.2021 година.

На седницата беше прифатено и укажувањето на Главниот кризен штаб за потребата од стриктно почитување на забраната за собирање во групи и групирања на повеќе од четири лица на јавен простор, паркови или која било површина на отворено. –   Ова важи на целата територија на државата секој ден во текот на седмицата.

Продолжуваат да важат дозволите издадени на барање на правни лица/институции, односно за движење на физички лица само за службени потреби.

За земјоделците, остануваат истите правила за движење за време на полицискиот час. Ова се однесува на нивното движење за извршување на работните обврски во атарот (местото на живеење) исклучиво за извршување на работните обврски. Останува да важат дозволите за движење на регистрираните земјоделци, евидентирани во Подрачните единици на Министерството за внатрешни работи.

güvenilir canlı bahis en iyi casino siteleri 2021 en guvenilir casino siteleri 2021 linkegit.com