Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Денес, 19.02.2021 година во просториите на Дом на култура „Бранд Петрушев“ Богданци беше оддржана работна средба под мотото „Учи паметно, работи стручно“ која што се спроведува од страна на Министерството за образование и наука во соработка и со поддршка од Амбасадата на Швајцарија. На средбата присуствуваа Претседателот на Владата на РСМ Зоран Заев, Министерката за образование и наука Мила Царовска, Амбасадорката на Швајцарија во РСМ Н.Е. Сибил Сугер, колеги Градоначалници од регионот, претставници од средните стручни училишта и претставници на регионалниот бизнис сектор.

Во моментов се превземат активности за унапредување на средното стручно образование, со цел истото да ја оствари својата примарна цел во креирање квалификуван и стручен кадар кој ќе одговара на потребите на пазарот на труд.

Министерството за образование и наука спроведува анализа за да ја утврди соодветноста на постојните образовни профили кои ги нудат училиштата, како и на потребата од нови профили кои им се потребни на компаниите но не се вклучени во наставните програми.

Од овие причини произлезе и потребата за остварување на денешната работна средба на која се дискутираше и се споделуваа мислења за следниве прашања:

  • Какви профили на кадар, односно вработени со какви знаења и вештини им се потребни на компаниите
  • Дали компаниите би примиле ученици на практична настава (од кои струки/профили), и доколку не зошто
  • Кои се евентуалните пречки со кои се соочуваат компаниите во врска со спроведувањето на практичната настава и предлози како истите да се надминат
  • Каква е соработката на компаниите со училиштата и кои се можни начини за унапредување на истата.

Унапредувањето на средното стручно образование бара ангажман од повеќе општествени чинители и бара разменување на мислења помеѓу бизнис заедницата, образовните институции и останатите надлежни институции како и дебата помеѓу истите.

Потребно е заеднички да ги идентификуваме потребите на компаниите и бизнис секторот и да се создаде кадар кој што е реално потребен, и кој во процесот на учење ќе посетува практична работа во компаниите и ќе се запознае со самиот производствен процес. Ова ќе биде од големо значење за учениците кои ќе добиваат пракса и потенцијално вработување по завршување на образованието со што ќе можат да одговорат на потребите, а реалниот сектор ќе добие квалитетен кадар подготвен брзо да се вклучи во извршување на работни обврски.

Создавањето на стручниот кадар е еден од најважните предуслови за локалниот економски развој, унапредувањето на бизнис климата, како и функционирањето на компаниите.

Серијалот општествени дебати со цел подобрување на образованието во Северна Македонија е помогнат од страна на Швајцарската амбасада која издвојува финансиски средства за овие програми и реформи и е активен чинител со своите искуства.

 

 

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |