Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

 

ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа Гевгелија, ги известува сите заинтересирани лица — самохрани родители, кои согласно Закон за финансиска поддршка, корисници на пензија, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица, самохрани родители, деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници (Службен весник на PCM бр. 290/2020) ги исполнуваат условите за остварување на финансиска поддршка, потребно е да поднесат Барање со прилог документација ( извод од матична книга на родените, извод од матична книга на умрените, потврда за исчезнат родител, потврда за привремена спреченост поради лекување,  потврда за издршување на казна затвор и сл.) и трансакциска сметка.

Барањата се поднесуваат најдоцна до 17.12.2020 година (четврток) и истите може да се достават и во просториите на општина Богданци.

Телефонски број за контакт 034 222 333.

Барање

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |