Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Во работна посета на Општина Богданци денес беше Министерот за транспорт и врски, Благој Бочварски. Тој беше примен во кабинетот на градоначалникот Блаже Шапов каде се разговараше за најновите измени на Законот за градење, а кои се однесуваат на олеснување на постапката за поставување на фотонапонски панели за домаќинствата и компаниите.

Со измените на овој закон се поедноставува процедурата за поставување на фотонапонски електроцентрали на објектите и тоа до 6 киловати за домаќинствата и до 40 киловати за компаниите. Клучно е што процедурата е без административни постапки и не е потребно издавање на одобрение за градење од локалната самоуправа. 

Инвеститорите се сега должни само да ја известат Општината и да ги достават потребните документи. За правни лица ќе биде потребен извод од Централен регистар, а за физички лица копија од лична карта, потоа имотен лист за објектот на кој се поставува и основен проект.  Доколку објектот не е во сопственост на инвеститорот, се доставува договор или согласност од сопственикот на објектот, како и основен проект за фотонапонска електроцентрала до 6 киловати за домаќинствата, односно до 40 киловати за компаниите.

Министерот изјави дека општина Богданци е пионер во искористување на обновливите извори на енергија и ги повика граѓаните да ги искористат измените на законот и да пристапат кон поставување на вакви објекти со цел да му помогнеме на електроенергетскиот систем но и на самите себе и да придонесеме за плаќање на пониски сметки во претстојниот период.

„Се надевам дека во претстојниот период ќе се јави зголемен интерес за инвестиции во овој дел, како од страна на физичките така и од правните лица“ – изјави градоначалникот Блаже Шапов и ги повика заинтересираните странки да се информираат за упростената процедура во Одделението за урбанизам и градежништво на општина Богданци. Никола Гогов од Богданци е првиот во нашата општина кој ги искористи измените на Законот за градење и постави фотонапонски панели на својот објект за домување.

На работната средба се разговараше и Заобиколницата во Богданци која е во фаза на реализација и за патниот правец Делница од Регионален Пат Р 1109 “Понов Мост“ до „Заобиколница“ Богданци за кој Градоначалникот изјави дека документацијата е комплетирана, следува тендерирање а на пролет и негова реализација.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |