Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

                                             

На општина Богданци и се доделени 595.620,37 Евра,  средства  од владата на РСМ преку заемот на Светска Банка за Проектот за поврзување на локални патишта. Во рамки на овој проект општина Богданци ќе спроведе активности за реконструкција и санација на седум локални улици во Богданци. Проектните активности ќе бидат спроведени во два тендера и тоа:

Во првиот тендер ќе се реализираат проектни активности за реконструкција на шест улици:„ Мирче Џочков “, „ Браќа Миладинови “, „ Мирка Гинова “, „ Кочо Рацин “, „ Ѓуров Дол “ и „10 Октомври“ .

Во вториот тендер ќе се реализираат проектни активности за реконструкција на една улица:

  • Санација на локалната улица „ Крушевска “ во должина од 1.318,53 м;

СО ЦЕЛ ИНФОРМИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА АКТИВНОСТИТЕ КОИ ПРЕТСТОЈАТ ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКИТЕ И ДРУГИ  ПОСТАПКИ , А СЕ ОДНЕСУВААТ НА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦАТА „КРУШЕВСКА“ ВО БОГДАНЦИ ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНАТА Г-ин БЛАЖЕ ШАПОВ, ДЕНЕС, 26.02.2021 Година, ОСТВАРИ СРЕДБА СО ГРАЃАНИТЕ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЧИНИТЕЛИ ОД ОВАА УЛИЦА.

ВО ДИРЕКТНА КОМУНИКАЦИЈА ПРИСУТНИТЕ БЕА ДЕТАЛНО ЗАПОЗНАЕНИ СО ГРАДЕЖНИТЕ АКТИВНОСТИ КОИ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРААТ НА УЛИЦА КРУШЕВСКА И ИМ СЕ ОБРНА ВНИМАНИЕ ДЕКА ВО СОРАБОТКА СО ПРОЕКТНАТА ЕДИНИЦА ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ ВЕЌЕ Е ВОСПОСТАВЕН МЕХАНИЗАМ ЗА КОМЕНТАРИ, ЗАБЕЛЕШКИ И ПОПЛАКИ КОЈ СЕ ОДНЕСУВА НА УЛИЦИТЕ ОД ПРВИОТ ТЕНДЕР, А КОИ ЌЕ СЕ ПРИМЕНАТ И ВО ПРОЦЕСОТ НА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОВАА УЛИЦА.

БЕШЕ КОНСТАТИРАНО ДЕКА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ОВАА УЛИЦА Е ПРИОРИТЕТ КАКО ЗА ГРАЃАНИТЕ КОИ ЖИВЕАТ НА ИСТАТА, ТАКА И ЗА СИТЕ ДРУГИ ЖИТЕЛИ ОД БОГДАНЦИ И ПОШИРОКО, БИДЕЈЌИ СО ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА НОВИОТ РЕЖИМ ЗА СООБРАЌАЈ СПОРЕД КОЈ ДЕЛ ОД ГЛАВНАТА УЛИЦА ИМА ЕДНОНАСОЧЕН СООБРАЌАЈ УЛИЦАТА КРУШЕВСКА ИМА ЗГОЛЕМЕНА ФРЕКФЕНЦИЈА НА СООБРАЌАЈ.

Средбата беше остварена со почитување на мерките во услови на Корона вирус.

Опис улица Крушевска

Постари објави

Потпишан Меморандум за разбирање

Линк: https://bogdanci.gov.mk/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%bf%d0%b8%d1%88%d0%b0%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%bc-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5/

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ контролна листа на План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за санација на постоен пат, ул. „Крушевска“ општина Богданци, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Линк:https://bogdanci.gov.mk/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-7/

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОЦЕСОТ НА КОНСУЛТИРАЊЕ – ПАТОТ ДО ОДЛУКАТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ ВО БОГДАНЦИ

Линк:https://bogdanci.gov.mk/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80/

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |