Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Општина Богданци го склучи договорот за реконструкција на локален пат Стојаково – Селемли со правното лице ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица согласно спроведената постапка за јавна набавка.

Вредноста на склучениот договор со ДДВ изнесува 21.275.400 денари, од кои 18.030.000 денари се обезбедени преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој согласно Решение за одобрување на барање за финансиска поддршка. ДДВ е трошок на општина Богданци, кој изнесува 3.245.400 денари.

Согласно условите предвидени во договорот, активностите за реализација на проектот потребно е да завршат во рок од 120 дена.

Со реализација на овој договор ќе се подобри локалната патна инфраструктура, ќе се зголеми безбедноста во сообраќајот и ќе се подигне нивото на квалитет на живот за жителите во населените места Стојаково и Селемли.

 

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |