Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Општина Богданци го склучи договорот за уредување на улици на територијата на град Богданци. Станува збор за уредување со бехатон плочки на улиците Максим Горки со должина од 180м, крак од улицата Никола Карев со должина од 150м, дел од улица 29-ти Ноември со должина од 130м како и поставување на грбнатини на улиците Петар Мусев, Изворски и Крушевска.

Согласно спроведената постапка за јавна набавка изведувач на активностите е правното лице Пешо Инженеринг ДОО Струмица.

Вредноста на склучениот договор со ДДВ изнесува 1.859.255 денари, средства обезбедени во Буџетот на Општина Богданци.

Активностите за реализација на истиот потребно е да завршат во текот на месец февруари.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |