Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Во организација на Институтот за економски истражувања и политики Finance Think и Мрежата FISCAST, на 11.03.2022 година во Скопје беше оддржана средба на Градоначалници на тема : Транспарентни и инклузивни локални политики. Настанот го отвори г-динот Фрејк Јанмаат, Раководител на економски сектор во Делегација на Европската Унија во Скопје. На состанокот, општина Богданци како учесник во рамки на Проектот „Подобрување на дијалогот за поголема финансиска транспарентност на општините, со фокус на парафискалните давачки“ беше преставувана од Градоначалникот Г-ин Блаже Шапов.

 Главната цел на проектот е „Да се ​​зајакне мрежата FISCAST во мониторингот на и партнерството со локалните засегнати страни за финансиската транспарентност на ЕЛС, со осврт на парафискалните давачки“.

Оваа главна цел е поделена на специфични цели што вклучуваат конкретни интервенции на четири фронта:

  • Да се ​​зајакнат капацитетите на локалните граѓански организации и на мрежата FISCAST да станат активни чинители во процесите на финансиска транспарентност во општината;
  • Да се ​​подобри буџетот на општината и транспарентноста на парафискалните давачки;
  • Да се ​​воспостави дијалог заснован врз докази, со повеќе засегнати политики за следење на финансиската транспарентност и градење ефективни општински политики;
  • Да се ​​зголеми јавната свест за придобивките од повисоката транспарентност, отчетност и одржливост за граѓаните и бизнисите, во нивните улоги и капацитети да дејствуваат на локално ниво.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |