Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Почитувани, Ве информираме дека Студијата за оцена на влијание врз животната средина за проектот: „Интерконективен Гасовод Северна Македонија – Грција“ е достапна на веб страната на Министерството за животна средина во делот Сервиси – Студии за оцена на влијание врз животната средина или на следниот линк http://www.moepp.gov.mk/?page_id=14267 и на веб страната на Општина Богданци : www.bogdanci.gov.mk

Вашето мислење, во писмена форма, можете да го доставите до Министерството за животна средина и просторно планирање.

Адреса

Министерство за животна средина и просторно планирање

Управа за животна средина

Плоштад „Пресвета Богородица“ бр.3

Скопје

Студија за оцена на влијанието врз животната средина и социјалните аспекти на проектот интерконективен гасовод Северна Македонија-Грција

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |