Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

На ден 12.03.2019 година на работилница оддржана во просториите на ЈОУДК Бранд Петрушев, беше разгледана Нарцт верзијата на документот Интегриран план за локален развој на Општина Богданци од тимот за изработка на овој стратешкиот документ.

По предлог верзијата на  документот Интегриран план за локален развој на Општина Богданци упатуваме повик за јавна расправа до сите заинтересирани граѓани и деловни субјекти  со цел донесување на што поизддржан (подобар) стратешки документ за развој на општината .

Забелешките во однос на стратешкиот документ ги очекуваме до 28.03.2019 година на следната e-mail  адреса:  opstina_bogdanci@t-home.mk.

Предлог верзијата на документот може да ја превземете од следниот линк ИПЛР-ПРЕДЛОГ .

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |