Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

 

 

ЈП „Комунална Чистота“ Богданци за своите потреби набави трактор марка John Deere со приклучна механизација: приколка, вакумска цистерна за чистење на канализациони шахти и септички јами и мулчер за косење на банкини .

Возилото е набавено со сопствени средства согласно спроведена јавна набавка во вредност од 1.450,000.00 денари со вкучен ДДВ од правното лице Синпекс ДОО Битола.

Со набавката на оваа механизација ќе се подобрат условите и ефикасноста во работењето на претпријатието и воедно ќе се подигне квалитетот на комуналните услуги соодветно на потребите на граѓаните на општина Богданци.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |