Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Одделението за поддршка на Градоначалникот ги врши работите што се однесуваат на:

  • техничка поддршка и организирање приеми на Градоначалникот;
  • води доверливи работи и доверлив протокол;
  • административно-технички работи за Градоначалникот;
  • води евиденција за службени патувања во земјата и странство;
  • води евиденција на поштата и списите пристигнати до Градоначалникот;
  • упатување на граѓани/странки  и пружење помош за поднесување на документација до општината;
  • други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на Советот и Градоначалникот на општината.“.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |