Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Почитувани,

Ве известуваме дека со Одлука на Владата на Република Северна Македонија за измена на Одлуката за категоризација на државните патишта која влезе во сила на 24.09.2019 година, извршени се измени во делот на Регионалните патишта, така што за Регионален пат Р1109 наместо улицата Маршал Тито во Богданци е назначен патот Гевгелија (врска со А1) – Богданци (обиколница Богданци) – Фурка (врска со Р1105).


bornova escort

Тоа значи дека улицата Маршал Тито која минува низ центарот на Богданци се прекатегоризира од транзитен пат во улица.

Ова беше еден од неопходните чекори кои е потребно да се направат за да се започне со реконструкција на Заобиколницата во Богданци од страна на Јавното Претпријатие за Државни Патишта.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |