Административни тела

Во надлежност на Советот е поставувањето на административни тела за вршење на определени општински надлежности.

konya escort

antalya escort Saç ekimi ankara