Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Во просториите на Дом на Култура „Бранд Петрушев“ Богданци, денес 28.04.2022 година, со почеток во 10.00 часот ќе се оддржи осмата седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

  1. Усвојување на Записникот од VII (седмата) седница на Советот за развој на Југоисточниот плански регион;
  2. Презентација на можностите за поставување на „Пластикмати“ за рециклирање во Југоисточниот плански регион од страна на Г-а Мирјана Македонска, национален програмски координатор на СДЦ со претставник од ПАКОМАК;
  3. Презентација на Предлог-проектите од страна на надворешниот експерт и информација за приоритетната листа на концепт решенијата предложена од учесниците на втората форумска сесија;
  4. Донесување на Одлука за утврдување на Листа на регионални предлог- проекти за развој на Југоисточниот плански регион за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година;
  5. Разно.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |