Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека деветтата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 14.03.2022 година (понеделник) со почеток во 12.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

  1. Иницијатива за воспоставување на меѓуопштинска соработка;
  2. Предлог-Одлука за остварување на меѓуопштинска соработка на Општина Богданци со Општина Дојран;
  3. Предлог – Завршна сметка на Буџетот на Општина Богданци за 2021 година;
  4. Предлог-Годишен извештај  на Општина Богданци за 2021 година;
  5. Годишна сметка за 2021 година на СОУ „Богданци“ – Богданци;
  6. Годишна сметка за 2021 година на ЈОУДГ „Коста Поп – Ристов Делчев“ – Богданци;
  7. Предлог-Решение за разрешување  на членови на Органот за внатрешна контрола  на ЈОУ  Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци;
  8. Советнички прашања.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |