Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека четириесетишестата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 28.02.2024 година (среда) со почеток во 13.00 часот во Салата на Совет на општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Извештај по Програмата за активностите на Општина Богданци  во областа на локалниот економски развој (ЛЕР) во 2023 година;
 2. Извештај по Програмата за улично осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2023 година;
 3. Извештај по Програмата за активностите на Општина Богданци во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи за 2023 година;
 4. Извештај по Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2023 година;
 5. Извештај по Програмата за заштита и благосостојба на животните-третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственик за 2023 година;
 6. Извештај по Програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Богданци за 2023 година;
 7. Извештај по Програмата за уредување на градежно земјиште во Општина Богданци за 2023 година;
 8. Извештај по Програмата за изработување на урбанистички планови во Општина Богданци за 2023 година;
 9. Извештај по Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Богданци за 2023 година;
 10. Извештај по Програмата за финансирање на културните активности во Општина Богданци за 2023 година;
 11. Извештај по Програмата за финансирање на спортските активности во Општина Богданци за 2023 година;
 12. Извештај по Програмата за мерките и активностите на Општина Богданци во областа на социјалната заштита во 2023 година;
 13. Советнички прашања.

 

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |