Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека дванаесеттата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 27.04.2022 година (среда) со почеток во 13.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог –Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Богданци за периодот јануари-март 2022 година;
 2. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти ( КП бр. 8528);
 3. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти ( КП бр. 10291);
 4. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти ( КП бр. 9433);
 5. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти ( КП бр. 10023);
 6. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти ( КП бр. 10744);
 7. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти ( КП бр. 9337);
 8. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација заради усогласување на намените од ДУП Богданци со бесправно изградени објекти ( КП бр. 9362);
 9. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко планска документација и вклопување на бесправниот објект во истата (КП бр. 7556/1);
 10. Годишна сметка за 2021 година на ЈП „Комунална чистота“ – Богданци;
 11. Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2021 година;
 12. Предлог-Измена годишен план за вработување на Општина Богданци за 2022 година;
 13. Советнички прашања.

 

istanbul travesti Magazin |