Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека дваесетиосмата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 23.03.2023 година (четврток) со почеток во 12.00 часот во салата на Советот на општина Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

  1. Предлог-Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар (просторија) во сопственост на Општина Богданци;
  2. Предлог-Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар во сопственост на Општина Богданци;
  3. Годишна сметка за 2022 година на СОУ „Богданци“ – Богданци;
  4. Годишна сметка за 2022 година на ООУ „Петар Мусев“ – Богданци;
  5. Годишна сметка за 2022 година на ООУ „Кирил и Методиј“ – Стојаково;
  6. Годишна сметка за 2022 година на ЈОУДГ „Коста Поп – Ристов Делчев“ – Богданци;
  7. Годишна сметка за 2022 година на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци;
  8. Годишна сметка за 2022 година на ЈП „Комунална чистота“ – Богданци;
  9. Советнички прашања.

 

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |