Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека педесет и осмата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 12.03.2021 година (петок) со почеток во 08.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

 1. Предлог – Завршна сметка на Буџетот на Општина Богданци за 2020 година;
 2. Предлог-Годишен извештај  на Општина Богданци за 2020 година;
 3. Годишна сметка за 2020 година на СОУ „Богданци“ – Богданци;
 4. Годишна сметка за 2020 година на ООУ „Петар Мусев“ – Богданци;
 5. Годишна сметка за 2020 година на ООУ „Кирил и Методиј“ – Стојаково;
 6. Годишна сметка за 2020 година на ЈОУДГ „Коста Поп – Ристов Делчев“ – Богданци;
 7. Годишна сметка на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци за 2020 година;
 8. Годишен извештај за работата и спроведените активности за 2020 година на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци;
 9. Програма за работа на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци за 2021 година;
 10. Предлог-Одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација во Општина Богданци;
 11. Советнички прашања.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |