Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Во врска со објавениот текст на facebook страната на ВМРО-ДПМНЕ ОК Богданци, на ден 12.06.2020 година, во кој се објавуваат повеќе дезинформации  за ширината и дебелината на асфалтот кој е поставен согласно Договорот за реконструкција на локален пат-Стојаково-Селемли склучен со Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт-импорт Струмица, Наш бр.05-1293/2 од 27.08.2019 година, во интерес на вистината, Општина Богданци има должност да ја информира јавноста дека сите наводи наведени во текстот се нивистинити.

Неточна е информацијата дека ширината и дебелината на асфалтот не се изведени согласно Договорот за реконструкција на локален пат-Стојаково-Селемли. Воедно Во интерес на вистината Ве информираме дека  сите позиици/ставки по кои се врши изведба на работите предмет на набавка се согласно основен проект за реконструкција на локален пат Стојаково-Селемли изработен од Електро Лаб Скопје и склучениот договор согласно спроведената јавна набавка.

Воедно за сите изведени работи постои завршна ситуација потпишана од надзорен инжинер, па доколу ДПМНЕ ОК Богданци, смета дека поседува стручен кадар кој разбира од завршни ситуации слободно во секој момент ќе му биде дадена на разгледување, бидејќи Општина Богданци, Ви стои на располагање  отворено за какво било појаснување или одговор во секое време.

Повеќе од очигледно е дека на ДПМНЕ ОК Богданци, им смета домаќинското работење на општината, но ние како општина енергично ќе продолжиме напред во интерес на Општина Богданци дa градиме капитални инвестиции во инфраструктурата кое ќе ни овозможи да се справуваме со кризи, но и да оставиме добра база за напредок на идните генерации да не почнуваат наново од нула.

И покрај сите напади ќе продолжиме подеднакво посветено, домаќински и со уште поголем интензитет да работиме во интерес на граѓаните. Никој не може да ни ги оспори резултатите кои се очигледни.

Со почит

Градоначалник на Општина Богданци

Блаже Шапов

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |