Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Согласно постапката за јавна набавка спроведена од страна на ЈП „Комунална Чистота“ Богданци деновиве започна чистењето на депонијата во Богданци.

Активностите опфаќаат  расчистување, порамнување и одржување на депонијата со површина од 5,6 ха, оградување на истата со бетонски столбови и мрежа како и правење на тампон зона од 20м околу неа како превенција од запалување. Целиот смет ќе биде затрупан во ров со површина од околу 32.000м2.

Во рамки на акцијата досега е расчистена околу 1ха површина од кабаст, градежен и мешан комунален отпад, а од механизација се употребуваат булдозер и багер.

Изведувач е правното лице „Вики Компани Гевгелија, а вредноста на договорот  изнесува 2.000,000 денари + ДДВ.

 

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |