Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

                                              

На 06.08.2020 во ООУ Петар Мусев, Богданци во 20.00 часот беше одржана втората форумска сесија во рамки на Проектот „Зајакнување на општинските совети“ (  кој е финансиски поддржан од страна на Швајцарската Агенција за развој и соработка (СДЦ), а се имплементира од Програмата за развој на Обединетите нации), во општина Богданци. На сесијата присуствуваа вкупно 40 граѓани, а како гостин беше присутен претставник од УНДП Г-ин Илмиасан Даути и градоначалникот Г-ин Блаже Шапов.

На форумот беа презентирани вкупно седум проектни концепти :

  1. Опремување и партерно уредување на Дом на култура Стојаково
  2. Опремување на кабинети по природни науки
  3. Безбеден граѓанин – среќен граѓанин (поставување хоризонтална и вертикална сигнализација во Богданци)
  4. Летна сцена во Дом на култура „Бранд Петрушев“
  5. Спортско – рекреативни катчиња
  6. Отворање на медиатеки
  7. Реконструкција на сали за состаноци во урбани и месни

заедници

Пооделно, по секој концепт присутните на форумот низ дискусија  со забелешки и дополнувања одлучуваа за прифаќање на концептот од страна на форумот.  Одлуката од втората форумска сесија беше:

  • да се прифатат концептите – Безбеден граѓанин – среќен граѓанин (поставување хоризонтална и      вертикална сигнализација во Богданци), Спортско – рекреативни катчиња, група образование
  • да се спојат во едно концептите- Опремување на кабинети по природни науки со Отворање на медиатеки, група образование ,и Летна сцена во Дом на култура „Бранд Петрушев“ со Опремување и партерно уредување на Дом на култура Стојаково , група култура
  • да се прифати но со забелешки и дополнувања концептот Реконструкција на сали за состаноци во урбани и месни заедници

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |