Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Општина Богданци  доби комплетна техничка документација за реконструкција на  локалниот пат Л603 од с. Стојаково до с.Ѓавато  и тоа од с.Ѓавато до крстосницата со регионалниот пат Р1109. Средствата се одобрени согласно Барањето на општина Богданци доставено на  дополнителниот Јавен повик објавен од страна  на Министерството за финансии , преку Проектот за подобрување на општинските услуги (МСИП).

Технишката  документација содржи:

  • Основен градежен проект  за реконструкција на локален пат Л603 од с.Ѓавато до крстосницата со регионалниот пат Р1109
  • Елаборат за ажурирана геодетска подлога за локален пат Л603 од с.Ѓавато до крстосницата со регионалниот пат Р1109
  • Елаборат за заштита на живитна средина за локален пат Л603 од с.Ѓавато до крстосницата со регионалниот пат Р1109
  • Ревизија на проектна документација за локален пат Л603 од с.Ѓавато до крстосницата со регионалниот пат Р1109

Финансиските средства се заем од Светска банка  кој го има добиено Министерството за финансии за имплементација на Проектот за подобрување на општинските услуги (МСИП),  каде, дел од средствата  наменети за техничка помош се искористени за подготовка на техничка документација.

Претходно, согласно првиот Јавен повик општината  обезбеди комплетна техничка документација за три улици во Богданци: „Маршал Тито“ ( дел), „Изворски“ и „Петар Мусев“.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |