Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Со средства од Програмата за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа до крајот на годината ќе бидат реализирани 74 нови проекти за развој на селата и на подрачјата со специфични развојни потреби во 54 општини. Вкупната вредност на проектите е 124 милиони денари, или 2 милиони евра.

За таа цел, на ден 18.07.2019 година во Владата на Република Северна Македонија Градоначалникот на Општина Богданци, Блаже Шапов и Директорот на Бирото за регионален развој Рамиз Реџепи  потпишаа договори за финансирање на одобрените проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби и за развој на селата. На настанот беа присутни и Вицепремиерот за економски прашања Кочо Анѓушев, министерот за локална самоуправа, Горан Милевски и заменик-министерот за локална самоуправа, Дејан Павлески.

Во мерката за Развој на подрачја со специфични развојни потреби за Општина Богданци ќе се имплементира проектот: Реконструкција на дел од улиците: Гоце Делчев, Дваесетипетмина и Никола Карев во Стојаково. Вкупната проектирана вредност на овој проект е 3.811.535,70 денари од кои одобрени средства од програмата за рамномерен регионален развој се 3.000.000.00 денари.

Во мерката за Развој на селата ке се имплементира проектот: Реконструкција на улица Солунска во Селемли. Вкупната проектирана вредност на овој проект е 1.174.878,92 денари од кои одобрени средства од програмата за рамномерен регионален развој се 587.439.46 денари.

Станува збор за проекти, кои што решаваат значајни проблеми и имаат големо влијание на квалитетот на живеење на жителите во руралните населени места во општината.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |