Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Согласно Програмата за улично осветлување на подрачјето на Oпштина Богданци за 2018 година, се изврши проширување на мрежата за јавно осветлување.

Беа поставени нови светилки во Богданци, Стојаково, Ѓавото и Селемли. Активностите во населено место Богданци се вршеа на повеќе локации каде што имаше потреба од истите, односно беа опфатени улиците Крушевска, Васил Главинов, Ѓуров Дол, Нако Вардарски, Изворски, 8-ми Март, м.в.Горно Село и др.

Со проширувањето на уличното осветлување на територијата на целата општина  за 2018 година беа поставени 55 нови бандери и 89 нови сијалици.

Општина Богданци и во 2019 година ќе продолжи со активноста за проширување и оддржување на мрежата за јавно осветлување во сите населени места во општината.

Проширувањето  на  мрежата за јавно  осветлување  значително ќе ја подобри осветленоста на локалните патишта и ќе придонесе за поголема безбедност на сите учесници во сообраќајот.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |