Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Денес, 15.05.2019 година, започна реализацијата на Под-проектот: „ Реконструкција на   дел од пристапни улици кон Здравствен Дом во Богданци “, во рамките на  ЕУ проектот „Унапредување на општинското владеење“, менаџиран од страна на УНДП.

Со проектот ќе се изврши реконструкција на дел од три улици : Васо Марков , Мирче Ацев и Дојранска,  во вкупна вредност од 2.183.107 денари, каде општина Богданци учествува во кофинансирањето на проектот со 615.258 денари сопствени средства .

Проектот преставува дел од Стратешките определби на Локалната самоуправа во Богданци чија цел е подобрување на квалитетот на живот на граѓаните на општината преку подобрување на локалната инфраструктура, а во прв план преку подобрување на патната инфраструктура.

Потребното време за реализација на сите активности за реконструкција , доколку дозволат временските услови е еден месец.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |