Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

СОУ Богданци  започна со активностите поврзани со реализацијата на тригодишниот проект „ Поглед кон мојата иднина“- Програма за коорперативен тренинг со користење на паметна IT и VR технологија и практична работа во компании за медицинска, сообраќајна и градежна струка .

Заедно со компаниите- партнери на СОУ „Богданци“, училиштето  учествуваше  на настанот организиран од Стопанската комора на Македонија и Регионалниот фонд за предизвици на кој им беше доделен грант од 404 000 евра, со кои се очекува значително подобрување на реализација на наставните програми за медицинска сестра, градежен техничар и техничар за транспорт и шпедиција.

Добитници на поединечни грантови (од 100.000 до 600.000 евра) се 29 компании групирани во 8 конзорциуми со 7 средни училишта и една високо образовна институција, за финансирање на инвестиции во опрема и инфраструктура за воведување на дуалното образование и реализација на практичната обука, со цел поголема вработивост на младите и обезбедување обучен и квалификуван кадар подготвен за работните процеси. Поддршката е во различни сектори, машинската струка, прехрамбен сектор, хемиска струка и здравствен сектор.

Овие средства ќе бидат искористени за опремување на еден кабинет за здравствената струка со најсовремена медицинска опрема и нагледни средства, опремување на една училница со компјутери и компјутерска опрема, образовни софтвери за сообраќајната струка, програми за учење со виртуелна реалности и 3Д модели за стручното образование дизајнирани според потребите на новите тренинг програми за дуално образование, обуки на наставниците и менторите од компаниите, набавка на стручна опрема за учениците во градежната и здравствената струка и сл.

Најзначајно е тоа што преку овој проект учениците од сообраќајната, градежната и здравствената струка ќе реализираат зголемена практична обука во компаниите со што се очекува да се стекнат со потребното знаење, специфични вештини, работни навики и ставови кои се важни за конкретното работно место, да решаваат проблеми во реални работни ситуации, а поврзаноста со претпријатијата да им обезбеди професионални контакти, потребни компетенции и вработување.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |