Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

На ден 24.03.2022 година во хотел Хилтон во Скопје се оддржа завршен настан на проектот „Зајакнување на општинските совети“.

На настанот се презентираа спроведените активности и постигнати резултати во рамки на проектот на Швајцарската агенција за развој и соработка, спроведен од страна на УНДП – „Зајакнување на општинските совети“.  На истиот присуствуваа претставници на 24-те општини (претседатели на совети, градоначалници,  проектни координатори) кои беа директно вклучени во спроведувањето на проектот како и партнерските институции и организации (Министерството за локална самоуправа, Министерството за финансии, ЗЕЛС, Здружението на финансиски работници  -АФО, UN Women) .

Главната придобивка на проектот е што помогна да се подобри квалитетот на живот на граѓаните во 24-те партнерски општини, но во исто време воспостави алатки и пракси кои го зајакнуваат капацитетот и на советниците и на општинската администрација, и го охрабруваат учеството на граѓаните преку Форумите на заедницата. 

Конкретно, во рамки на проектот Општина Богданци ја подобри сообраќајната безбедност и обезбеди нов простор за спорт и рекреација за сите граѓани, а слични и многу корисни проекти беа реализирани и во другите општини вклучени во проектот.

Покрај Форумите во заедницата и проектните грантови, за нас како општина особено се значајни две компоненти за развој на капацитетите и  вмрежување на советниците:

  1. Обезбедена е нова политика на транспарентност, преку набавка на соодветна опрема која како иновативна алатка се користи за пренос и архивирање на снимените седници и обезбедува пристап на граѓаните до факти, знаења и искуства во дигитална форма.
  2. Новоизбраните советници се охрабрени да креираат личен профил на платформата за е-учење достапна на веб страницата opstinskisoveti.mk, со што обезбедуваме континуитет во пристапот на неопходните знаења за нивната работа и создаваме можност за понатамошно вмрежување и на новоизбраните советници.

„Програмата „Зајакнување на општинските совети“ во изминатите  пет години докажа дека со правилен пристап, едукација и иновативнит теехологии може да се поттикне и забрза локалниот развој и  да се постават нови стандарди во практикувањето на политиката во локалните самоуправи.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |