Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Општина Богданци Ве известува дека одобрена е Проектна програма Проектна задача, Изработка на техничка документација за реконструкција на водоводна мрежа во населено место Богданци Општина Богданци број: 11-345/6 од 22.04.2021год. изработена од Општина Богданци, а во врска изработување на Урбанистички проект за инфраструктура за реконструкција на системот за водоснабдување во Богданци, Општина Богданци изработена од Општина Богданци, со Решение бр11-36/2 од 12.01.2023год. од општина Богданци, чиј инвеститор е Општина Богданци ул Маршал Тито бр 62 Богданци.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |