Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Почитувани,

Општина Богданци, во наредниот период, донесува плански документ ЛЕАП – Локален еколошки акционен план, кој се изработува за период од шест години.

ЛЕАП е стратешки документ што се подготвува со цел планирање на заштита на животната средина на локално ниво.

Секој заинтересиран граѓанин со своето знаење може да се вклучи во работата на документот и тоа  во областите вода, воздух, отпад, природа, почва и искористување на земјиштето, најдоцна до 24.12.2018 година во просториите на Општина Богданци.

Процесот на подготовка на ЛЕАП подразбира активно вклучување на јавноста при донесување на одлуки преку јавна анкета и информативни состаноци.

Учеството во изработувањето на овој документ е волонтерско .

 

Контакт :

Општина Богданци

Јованка Ампова

тел. 078 321 586

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |