Годишен план за јавни набавки во општина Богданци за 2021 година

Годишен план за јавни набавки во општина Богданци за 2021 година верзија 2

Годишен план за јавни набавки во општина Богданци за 2021 година верзија 3

Изработка на основни проекти за потребите на општина Богданци оглас број 00307/2021

Набавка на материјали за разни поправки, други материјали и ситен инвентар за потребите на Општина Богданци оглас број 00265/2021

Набавка на превозни услуги за потребите на Општина Богданци оглас број 00252/2021

Набавка на прехранбени производи и пијалоци за потребите на Општина Богданци оглас број 00335/2021

Набавка на услуги за објава на огласи во печатени медиуми за потребите на Општина Богданци за период од 1(една) година оглас број 00816/2021

Услуги за процена на движен, недвижен имот и земјоделско земјиште за потребите на Општина Богданци оглас број 03231/2021

Изградба и реконструкција на улици на територијата на Општина Богданци оглас број 3240/2021  

Реконструкција на рекреативно катче за деца и млади-Општина Богданци оглас број 03282/2021

Набавка на електрична енергија за потребите на Општина Богданци оглас број 03500/2021 

Реконструкција на кров на ОУ Петар Мусев Богданци,општина Богданци оглас број 03635/2021

Вршење на стручен надзор над изградба на градби на територијата на Општина Богданци, оглас број 05470/2021

Набавка на пластични контејнери со капак за потребите на Општина Богданци, оглас број 06217/2021

Набавка на услуги за заловување и стручен третман на кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на територијата на Општина Богданци, оглас број 06275/2

Реконструкција на фонтана во градски парк во Богданци оглас број 07593/2021

/lsvr_content_box]

güvenilir canlı bahis en iyi casino siteleri 2021 en guvenilir casino siteleri 2021 linkegit.com