Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Ве известуваме дека дваесетичетвртата седница на Советот на Општина Богданци е закажана за ден 31.01.2023 година (вторник) со почеток во 14.00 часот во Домот на културата „Бранд Петрушев“-Богданци.

На седницата ќе се работи по следниот

ДНЕВЕН  РЕД

  1. Предлог-Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Богданци за периодот октомври-декември 2022 година;
  2. Годишен извештај за работата и спроведените активности за 2022 година на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци;
  3. Програма за работа на ЈОУ Дом на културата „Бранд Петрушев“-Богданци за 2023 година;
  4. Програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците при ООУ „Кирил и Методиј“-Стојаково во учебната 2022/23 година.
  5. Советнички прашања.

 

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |