Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Комисијата за статут и прописи  на Советот на Општина Богданци, согласно член 128 од Статутот на Општина Богданци („Службен гласник на Општина Богданци“ бр. 04/05, 04/11 и 04/15) по утврдување на Нацрт-Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Богданци од страна на Советот на општината, организира и спроведува Јавна дискусија по истата.

Јавната дискусија ќе се спроведе во Богданци на ден 06.06.2019 година (четврток) во 12.00 часот во салата на Советот на Општина Богданци.

Нацрт-Статутарната одлука е објавена на веб страницата на Општина Богданци, а заинтересираните граѓани на Општина Богданци своите мислења, предлози и забелешки по Нацрт-Статутарната одлука за измени и дополнување на Статутот на Општина Богданци може да ги достават од 03.06.2019 до 07.06.2019 година, секој работен ден од 08.00 до 16.00 часот во просториите на Општина Богданци.

Статутарна одлука 2019

 

Комисија за статут и прописи

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |