Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Една од надлежностите на Одделението за финансиски прашања во општина Богданци е да врши администрирање на приходи-даноци, такси и други надоместоци кои се во надлежност на општината.

ОДДЕЛЕНИЕТО се наоѓа во зградата на ЈП Комунална Чистота – на приземје (десно), Канцеларија бр.3.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |