Sağlık Sigortası Ankara| sanal ofis ankara sanal ofis ankara sanal ofis ankara ankara hasta bakıcı sanal ofis ankara sanal ofis ankara

Одделението за инспекциски надзор-инспекторат ги врши работите кои се однесуваат на:

  • инспекциски надзор  од областа на комуналните дејности;
  • инспекциски надзор од областа на патниот сообраќај;
  • инспекциски надзор од областа на урбанизмот и градежништвото;
  • инспекциски надзор од областа на заштита на животната средина;
  • други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на Советот и Градоначалникот на општината.

ankara travesti Partnerler | ankara travesti modelleri | istanbul travesti Magazin | istanbul travesti Magazin |